Zaangażuj się i Ty!

Wspólne poszukiwanie autorytetów proponujemy WSZYSTKIM!

– Osobom, które widzą potrzebę wzmacniania autorytetów,

– Szkołom, które chcą budować program wychowawczy w oparciu o zasadę „nauczyciel z autorytetem jest mistrzem dla ucznia”,

– Gminom, które budują pojęcie autorytetu w społecznościach lokalnych.


 

Jesteś osobą prywatną, rodzicem? Możesz wziąć udział w kampanii na trzech poziomach:

  1. Zainteresuj akcją co najmniej dwie kolejne osoby
  2. Zaproponuj w szkole Twojego dziecka udział w kampanii
  3. Kup (na naszej stronie) medal okolicznościowy, bo w jego cenie jest zawarty koszt realizacji zajęć „Odnaleźć Mistrza” i wskaż klasę, w której zrealizujemy zajęcia.

 

Reprezentujesz szkołę lub organizację pozarządową?

Zaangażuj swoją organizację, zostając partnerem akcji „bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

  1. Zainteresuj akcją co najmniej dwie kolejne osoby
  2. Zostań wolontariuszem akcji (zgłoszenia na info@autorytet.org)
  3. Zgłoś organizację jako partnera akcji i zorganizujcie lokalnie grę terenową „Autorytet poszukiwany”

 

Reprezentujesz Gminę? Koniecznie zaproponuj Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi udział Twojej Gminy w Akcji Społecznej „bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

  1. Zostań ambasadorem kampanii
  2. Przy naszej pomocy zorganizuj poszukiwania autorytetu w Twojej Gminie

POSZUKUJEMY także wolontariuszy!

ogloszenie - wolontariat

 

Proponujemy Wam udział w kampanii poprzez :

1. Prowadzenie zajęć z uczniami klas V i VI w szkołach Podstawowych – wolontariusze zostaną przeszkoleni i otrzymają materiały filmowe i wszelką pomoc w prowadzeniu takich zajęć,
2. Przygotowanie plenerowej/miejskiej gry “Autorytet poszukiwany”,
3. Pomoc i samodzielną pracę logistyczną przy realizacji kampanii.

Za Wasze zaangażowanie i pracę wśród młodych i twórczych ludzi otrzymacie:
zaświadczenie o wolontariacie oraz zostaniecie odznaczeni medalem! :)

Z wszystkimi wolontariuszami podpisujemy umowy wolontariackie, zgodnie z ustawą o wolontariacie. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: info@autorytet.org