Organizatorzy

Kim jesteśmy?

Organizatorami kampanii społecznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” są: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Instytut Wspomagania Wychowania „ARCHEZJA” oraz Studio Projektu i Realizacji „SPECTRA”.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki to organizacja, założona w 2001 roku na bazie nieformalnej grupy realizującej wcześniej lokalne akcje społeczne. Jego siedzibą jest miejscowość Zielonki, koło Krakowa. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez swoją działalność aktywizuje lokalną społeczność. Jego najważniejsze cele to: promocja działań edukacyjnych, kulturalnych i proekologicznych, promowanie osiągnięć społecznych, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów regionalnych, wpieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz działań promujących gminę Zielonki.

Instytut Wspomagania Wychowania „ARCHEZJA” realizuje w Ojcowie, w plenerze oraz w rekonstruowanej wiosce z neolitu, program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży. Scenariusze zajęć i warsztatów nawiązują do prehistorii, poruszają jednocześnie ważne dla człowieka współczesnego tematy, kwestie relacji międzyludzkich łączone są z ciekawymi ćwiczeniami i zadaniami wykonywanymi przez uczestników zajęć. Szczególna uwaga zwracana jest na dobór realizatorów zajęć, którzy swoją postawą, przekonaniami mogą stanowić autorytet i wzór do naśladowania.

Studio Projektu i Realizacji „SPECTRA” w obszarze projektowania graficznego funkcjonuje od 2007 roku. Prócz opracowywania standardowych projektów graficznych bierze udział także w przygotowaniu ogólnopolskich kampanii społecznych. W Kampanii NO PROMIL- NO PROBLEM, która działa od 2003 roku, przez Studio SPECTRA została opracowana cała graficzna strona akcji, począwszy od logo, przez wszystkie materiały, aż po grę planszową i alkoliczydełko. SPECTRA opracowała również szatę graficzną Profilaktycznej Gry Grupowej CUDER i jest jej producentem. Zintegrowany System Wspomagania Wychowania „CUDER” cieszy się coraz większym zainteresowaniem.