Konferencje

Fundacja Archezja, została zaproszona przez Panią Dyrektor Martę Mordarską do zaprezentowania Kampanii “Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”, na konferencji w Nowym Sączu.

Konferencja poruszać będzie niezwykle ważny temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Prelegenci przedstawią aktualny stan prawny, poruszą aspekty psychologiczne i emocjonalne zagrożeń, wskażą możliwości prewencji. Priorytetem nas wszystkich powinno być chronienie dzieci przed substancjami stanowiącymi realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, zwiększanie świadomości, posiadanie aktualnej wiedzy, także na temat dobrych alternatyw, które możemy wskazywać nieletnim.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do osób mających kontakt z grupą potencjalnie zagrożoną – dziećmi, młodzieżą – dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, władz samorządowych, pracowników socjalnych gmin i urzędów, służb mundurowych oraz zarządzania kryzysowego. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami.
Aspekty prawne i psychologiczne.”

8 października 2018 r., Aula Biblioteki PWSZ ul. Aleje Wolności 40, Nowy Sącz

10.00 – Otwarcie Konferencji i powitanie Gości
– dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.  nadzw., Rektor PWSZ w Nowym Sączu
– Marta Mordarska-Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON
– Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
10.15 – „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” – Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
10.40 – przerwa kawowa
10.55 – „Narkotyki klasyczne i nowe substancje psychoaktywne – fakty i mity” – asp.szt. Robert Bretner, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
11.15 – „Działania profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w zakresie przeciwdziałania narkomanii” – asp.szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
11.35 – “Psychologiczne aspekty uzależnień od dopalaczy” – dr Stefan Florek, starszy wykładowca Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu
11.55 – „Dobre alternatywy – pokazujemy wartości. ‘Bądźmy poszukiwaczami autorytetów’” – Tomasz Gubała- Archezja-Fundacja Wspomagająca Wychowanie
12.15 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji
– dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu
– Marta Mordarska-Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON

Konferencja w Nowym Sączu - 8.10.2018 r.