Aktualności

 100 AUTORYTETÓW na 100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

100 AUTORYTETÓW na 100-lecie odzyskania niepodleglosci Polski

Autorytet to osoba, wokół której zbierają się ludzie. To Autorytet nadaje kierunek działania, daje poczucie bezpieczeństwa i sensu.

Przez 100 lat naszej niepodległości żyli i działali ludzie będący autorytetami. W roku 2018 poszukajmy 100 autorytetów na 100 lat naszej niepodległości!

Więcej wiadomości niebawem…

Rajd Śladami Kurierów Tatrzańskich (2 paź 2015)

Dni Kurierów Tatrzańskich: Zakopane 2.10.2015 – 4.10.2015  

Zgłoście się do udziału! Będziecie mogli wcielić się ludzi odważnych, narażających swe życie w Służbie Ojczyźnie. Niezłomnych żołnierzy Polski Podziemnej. Sportowców, przewodników, ratowników górskich oraz ludzi, którzy podjęli się trudnych i niebezpiecznych zadań kurierów i łączników – i w ten sposób oddać im należny hołd.

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich do wzięcia udziału w Rajdzie Śladami Kurierów Tatrzańskich!

Dni Kurierów Tatrzańskich

Dni Kurierów Tatrzańskich

 

Program rajdu obejmuje wyjście na trasy długości 15-17 km, podczas których uczestnicy wcielą się w rolę Kurierów Tatrzańskich – ludzi odważnych, narażających swe życie w Służbie Ojczyźnie, niezłomnych żołnierzy Polski Podziemnej. Sportowców, przewodników, ratowników górskich, którzy podejmowali się trudnych i niebezpiecznych zadań.

Podczas przemierzania górskich szlaków i podziwiania pięknych widoków Tatr patrole zmierzą się z zadaniami, z którymi niegdyś mierzyli się Kurierzy Tatrzańscy. Znów trzeba będzie przemycać tajne informacje i paczki, szyfrować wiadomości, nawiązywać kontakty i stawiać czoła nagłym, niespodziewanym sytuacjom. Na zakończenie rajdu będzie koncert.

Miejsca, terminy…

Rajd rozpocznie się 2 października o godzinie 8:00. Patrole z poszczególnych szkół będą startować z miejsca wskazanego w wiadomości mailowej z przydziałem trasy. Rajd zakończy się o 16:00 przy Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem koncertem zespołu S.T.O.R.M.

Nie ma na co czekać! Zgłoś swój patrol! Termin zgłoszeń: 28.09.2015 

Zapisy na: Dni Kurierów Tatrzańskich

Do udziału w rajdzie można zgłosić patrol złożony z pełnoletniego opiekuna i max. 9 uczniów – każdy z nich zostanie zwolniony z zajęć. Wszyscy uczniowie w danym patrolu muszą być z jednej szkoły. Każda ze szkół może wystawić dowolną ilość patroli.

Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłata wpisowego – 10 zł/os. Można wpłacić na konto – dane do przelewu to: ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Podhalański, nr konta 82 1140 2017 0000 4202 1301 0851, tytuł: Opłata za udział w Rajdzie Kurierów, lub gotówką w dniu rajdu. W przypadku wpłaty na konto należy mieć ze sobą potwierdzenie wpłaty. Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie, program, bilety wstępu i ciepły posiłek.

Zgłoszenia dokonuje opiekun patrolu.


Szczegóły na: http://tatrzanscykurierzy.pl/


Autorytet: mieć czy być?

Refleksje po III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Stalowej Woli, 24.02.2015.

Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL po raz trzeci zorganizowała konferencję, której wiodącym tematem był AUTORYTET. Wielość prelegentów, różnorodność postrzegania głównego pojęcia może budzić z jednej strony podziw, z drugiej zaś zdziwienie, w jaki sposób w tak krótkim czasie tylu specjalistów może wygłosić swoje prawdy. Żeby móc wysłuchać ze zrozumieniem w ciągu pięciu godzin trzydziestu głosów, trzeba być na prawdę mocno skupionym i skoncentrowanym. Tym bardziej, że prelegenci nie udzielali jasnej odpowiedzi na pytanie będące tematem konferencji, tylko opisywali rozmaite konteksty, nierzadko dosyć oddalone od pojęcia autorytetu. To bowiem, definiowane na wiele sposobów, wymaga na prawdę głębokich przemyśleń i uporządkowania treści merytorycznych.

Konferencja podzielona była na dwie części: panel główny, złożony z pięciu referatów, wygłoszonych przez naukowców oraz panele specjalistyczne (ogólny, prawniczy, pedagogiczny, humanistyczny, społeczny i filozoficzno-teologiczny), w których występowali w przeważającej liczbie magistrzy i studenci. Główny panel rozpoczął ks. prof. Jan Zimny, który z entuzjazmem i wyrazem zainteresowania powitał przedstawicieli kampanii społecznej Bądźmy poszukiwaczami autorytetu! Dopuszczając do głosu Tomasza Gubałę pochwalił akcję i zaproponował współpracę. „Autorytet jest wartością, bez której nie można sobie wyobrazić wychowania i rozwoju człowieka”, powiedział Ksiądz Profesor.

Autorytet: mieć czy być? Autorytet: mieć czy być? Autorytet: mieć czy być? Autorytet: mieć czy być?

Pierwszy referat dr Justyny Kuli-Lic pt. „Młodość a autorytety”, skupiał się na omówieniu zagadnienia dojrzałości emocjonalnej, a właściwie jej braku wśród młodych ludzi, którzy nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości społecznej. Samotność, brak nadziei i rozpacz, charakteryzuje dziś coraz więcej i coraz młodsze dzieci. Przykład siedmioletniej, głodzącej się dziewczynki na oddziale psychiatrycznym dobitnie zobrazował teoretyczne podejście pani psycholog. Ta, podejmując wątek dojrzałej osobowości, opisała ją w kontekście trzech komponentów: kompetencji budowania relacji z samym sobą, z innymi ludźmi oraz kompetencji prakseologicznych.

Następna prelegentka, dr Monika Torczyńska, występując w roli socjologa prawa, zreferowała temat autorytetu i jego braku we współczesnym wymiarze sprawiedliwości, wyłuszczając szereg sondaży dotyczących opinii społecznej na temat władzy sądowniczej. Kolejny przedstawiciel nauki, historyk dr Artur Lis, niezwykle ciekawie i entuzjastycznie opowiadał o rodzinach monarszych w Polsce piastowskiej. Wskazywał na mechanizmy tworzenia się autorytetu średniowiecznej władzy, przytaczając interesujące teksty źródłowe. Czwartym prelegentem w pierwszej części był ks. dr Antoni Michno, który z kolei zaznaczył kwestie autorytetu rodziców, logopedy i wychowawcy u dzieci niesłyszących, na podstawie swojej pracy i doświadczeń duszpasterskich. Twierdzi on, że wychowawca, który jest autorytetem musi być pośrednikiem między wychowankiem a światem wartości. W ostatnim wystąpieniu, zatytułowanym „Bona fama w prawie kanonicznym”, dr Justyna Krzywkowska wyjaśniała na czym polega i jak jest regulowana prawnie dobra reputacja wśród duchownych.

Autorytet: mieć czy być? Autorytet: mieć czy być? Autorytet: mieć czy być?  Autorytet: mieć czy być?

W drugiej części konferencji, kiedy słuchacze musieli wybrać któryś z paneli specjalistycznych, prelegenci próbowali po pierwsze przedstawiać pewien wzorzec człowieka mądrego, godnego zaufania i naśladowania, jaki kształtował się w historii trwania państwa Polskiego, od wspomnianej rodziny monarszej z okresu Piastów po XIX wieczną Polskę pod zaborami, kiedy to o zdobycie bądź zachowanie autorytetu toczono pojedynki (M. Potyczka z UWr). Drugą drogą w myśleniu prelegentów było przytaczanie badań potwierdzających lub zaprzeczających istnienia autorytetów w jakiejś grupie społecznej, najczęściej dzieci i młodzieży. Tu wielu występujących przytaczało kompilacje sondaży lub własne badania, których celem było zdefiniowanie autorytetu i podanie jego przykładów. Tak więc respondenci w wielu badaniach podawali standardowe odpowiedzi, które znajdują się także w znanych doniesieniach naukowców (m.in. prof. Ewy Wysockiej z UŚ). Autorytetem dla młodzieży są przede wszystkim rodzice, osoby z najbliższej rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), w dalszej kolejności wychowawcy, nauczyciele, sportowcy, artyści i inne osoby mądre, skromne, ale też nieomylne (M. Obrębski, UWM), przekazujące rzetelnie swoją wiedzę i doświadczenie oraz kształtujące sferę aksjologiczną i patriotyczną (P. Lubiński, UWM). Wielu podkreślało, za prof. W. Stróżewskim, że mistrz jest zobowiązany przede wszystkim do przekazywania wartości.

Trzecim, najpopularniejszym wśród prelegentów sposobem ujmowania tematu konferencji było omawianie autorytetu poszczególnych ról społecznych (autorytet rodzica) oraz profesji: nauczyciela, sędziego, prokuratora, dyrektora szkoły czy pedagoga ulicy. Omówiono też szereg znanych osobistości, naukowców, myślicieli, duchownych i świętych w kategoriach autorytetu, między innymi Świętego Jana Pawła II, J. M. Bocheńskiego, Świętego Jana Bosko, ks. Bronisława Markiewicza, ks. prof. Józefa Tischnera, Józefa Piłsudskiego, Wiktora Degę, Joachima Lelewela, ale też prof. Teresę Kukołowicz, znaną pedagog. Skupiano się na cechach autorytetu, dokonaniach społecznych i drodze życiowej mistrzów.

Następnym rodzajem omawiania tematyki było opisywanie autorytetu w sferach społecznego funkcjonowania oświaty, szczególnie nauczania początkowego, marketingu, rozmaitych instytucji państwowych i pozarządowych oraz polityki. Tu kilku prelegentów nawiązało do kampanii prezydenckiej, stosowania technik manipulacyjnych oraz sposobów nawiązywania kontaktów poprzez media elektroniczne, głównie internet, traktowany jako najbardziej wiarygodny nośnik informacji. Referujący omawiali też przyczyny braku autorytetów, starali się wskazać drogi jego budowania, „posiadania”, kreowania czy negowania.

Po wysłuchaniu prelekcji można było odnieść wrażenie, iż temat autorytetu jest tak pojemny i wielowątkowy, że jest jakaś trudność ze zdefiniowaniem go w jasny i zwięzły sposób oraz przedstawienie zagadnienia w sposób nawiązujący do głównego tematu konferencji. Słuchacze nie usłyszeli odpowiedzi na pytanie: mieć czy być? Nie mieli też okazji do porządkowania swojej dotychczasowej wiedzy. Nie wartościując tej kwestii może powstać refleksja, iż zadanie organizatorów zostało wykonane w sferze nakreślenia wagi tematu, jego istoty, wręcz konieczności rozważań i dyskusji, szczególnie z młodymi ludźmi o roli i znaczeniu autorytetu w ich życiu. Pokazaniu Mistrza jako wskazującego drogę nie ku samozadowoleniu, satysfakcji, osiąganiu przyjemności i materialnych korzyści, ale drogę życia w miłości, nadziei, wierze i poczuciu sensu swojego istnienia.

Karolina Kmiecik-Jusięga


 

Konferencja “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” w Gorlicach

Z inicjatywy  Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu – filia Gorlice, 22 października w Gorlicach miała miejsce konferencja “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.  Tematem kampanii bardzo zainteresowała się  pani dyrektor Renata Stępień z Zespołu Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach i konferencja odbyła się na terenie szkoły z udziałem młodzieży ZST.
Honorowy patronat nad kampanią objął burmistrz miasta – pan Witold Kochan. Od strony organizacyjnej nad całością panował ambasador kampanii – pan Piotr Gajda, natomiast z ramienia ZST nad prawidłowym przebiegiem konferencji czuwała pani Dorota Zimowska i pan Bogusław Matała.

Założenia kampanii zostały zaprezentowane przez pomysłodawcę kampanii Tomasza Gubałę – wieloletniego profilaktyka i praktyka w tej dziedzinie. Od strony merytorycznej kampanię skomentowała dr Karolina Kmiecik-Jusięga – wykładowca profilaktyki społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie oraz autor wielu publikacji dotyczących profilaktyki a także książki “Szpaku. Metody pracy księdza Andrzeja Szpaka z Młodzieżą Różnych Dróg”.

Burmistrz Gorlic - pan Witold Kochan

Burmistrz Gorlic – pan Witold Kochan

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Dr Karolina Kmiecik-Jusięga i Tomasz Gubała prowadzący konferencję

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Konferencja kampanii “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Konferencja kampanii “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Przemówienie burmistrza Gorlic – pana Witolda Kochana

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Dr Karolina Kmiecik-Jusięga o autorytetach

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Prezentacja modelu autorytetu

konferencja kampanii "bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

Kampanijne filmy instruktażowe

Panu burmistrzowi – Witoldowi Kochanowi i miastu Gorlice dziękujemy za podjęcie wyzwania i włączenie się do tak ważnego przedsięwzięcia, jakim jest wspólne wskazywanie kierunków zagubionym i zdezorientowanym we współczesnym, galopującym świecie oraz wspólne poszukiwanie autorytetów wraz z dziećmi i młodzieżą, a niejednokrotnie i dorosłymi.


Szkolenie trenerów programu “CUDER”
w ramach kampanii “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”

Profilaktyczna Gra Grupowa CUDER

Zapraszamy do udziału w szkoleniu trenerów programu i gry “CUDER” w ramach kampanii: “bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”.
Opis profilaktycznej gry “CUDER”na: www.cuder.pl

Szkolenie jest bezpłatne! W zamian za certyfikat uprawniający do realizacji programu-gry “CUDER” trzeba przepracować 2 godz. (za free) w szkołach. Kolejne godziny pracy przy realizacji programu-gry będą honorowane wynagrodzeniem.

Termin szkolenia: 17 i 18 października
Czas szkolenia:     14 godzin
Miejsce:               Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 112  (Budynek FAL obok Komisariatu Policji)
Dojazd:                do Zielonek we własnym zakresie – z pętli autobusowej autobusem: 207, 227, 237, 267, 297
                                                                                  lub rowerem, motocyklem, samochodem ew. innymi środkami lokomocji
Zgłoszenia:           info@autorytet.org lub tel. 881-425-558

Program szkolenia:

piątek 17 października:  
godz. 10.00 – rozpoczęcie w Zielonkach
godz. 13.00 – przerwa na posiłek (pizza)
godz. 14.00 – warsztaty – prowadzenie zajęć
godz. 18.00 – zakończenie

sobota 18 października:  
godz. 10.00 – spotkanie w Zielonkach
godz. 13.00 – przerwa na posiłek (pizza)
godz. 14.00 – wykłady i warsztaty
godz. 18.00 – zakończenie
Jeżeli dopisze pogoda sobotnie zajęcia odbędą się w Ojcowie


Poszukiwacze autorytetu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach z wielkim zaangażowaniem brały udział w poniedziałkowym poszukiwaniu autorytetu. Były zajęcia, były filmy, była gra terenowa – było refleksyjnie i ambitnie, ale również wesoło! 
Ogromne brawa dla wszystkich zwycięskich klas!!!

Nie tylko dzieci z Wojnowic były zaangażowane w poszukiwanie autorytetu. Odbyło się także szkolenie rady pedagogicznej, a wieczorem miało miejsce zebranie z rodzicami. I wszystko pod kampanijnym hasłem: “BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU”.

 

bądźmy poszukiwaczami autorytetu - Wojnowice bądźmy poszukiwaczami autorytetu - Wojnowice bądźmy poszukiwaczami autorytetu - Wojnowice

Więcej zdjęć z wizyty w Wojnowicach na naszym FB.


Kampania “bądźmy poszukiwaczami autorytetu” na pikniku w Zielonkach
po rajdzie rowerowym „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”

W rajdzie rowerowym „Od Krakowa do Ojcowa – rowerem przez Zielonki”, który odbył się 8 czerwca, wzięło udział blisko 800 rowerzystów amatorów i bardziej doświadczonych – od maluszka do staruszka! Przygotowano dla nich dwie trasy 12 i 30-kilometrową. Na trasie nie było łatwo, bo słońce prażyło mocno. Ale po przekroczeniu linii mety na rowerzystów czekały liczne atrakcje przygotowane na boisku sportowym w Zielonkach.

I my też tam byliśmy!
Każdy mógł się przyłączyć do naszej akcji i własnoręcznie wybić monetę okolicznościową. Moneta na awersie ma herb Zielonek a na rewersie nasze kampanijne logo.  Chętnych do wybijania monet było sporo, ale wielu bardzo młodych, kilkuletnich uczestników “przy młocie” musieli zastąpić rodzice.

Poszukiwacze autorytetu na pikniku w Zielonkach Poszukiwacze autorytetu na pikniku w ZielonkachPoszukiwacze autorytetu na pikniku w ZielonkachPoszukiwacze autorytetu na pikniku w Zielonkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezentacja kampanii “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” na Akademii Ignatianum  podczas konferencji “Nowe wyzwania w profilaktyce”

Kamapania "Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" na Akademii Ignatianum

 


 Poszukiwacze autorytetu w Bibicach – pierwsza gra szkolna

We wtorek, 3 czerwca, w godzinach od 9:00 do 13:00 przeprowadziliśmy grę szkolną w podkrakowskich Bibicach.
Udział w niej wzięło 9 klas, które rywalizowały ze sobą w 9 różnych konkurencjach.

Uczniowie klas 6-tych szkoły podstawowej, a także klas 1-szych i 2-ich gminazjum wykonywali zadania związane z Ciałem, Umysłem, Duchem, Emocjami i Relacjami. Całość opierała się na profilaktycznej grze CUDER. Wśród najtrudniejszych konkurencji znalazło się przejście z jajkiem na łyżce przez tor przeszkód, dopasowanie roślin do odpowiednich gatunków, wymyślenie opowiadania na podstawie rysunków i dopasowanie do nich emocji, oraz przejście wzdłuż rozłożonego sznura z nałożonymi alkogoglami.

Celem całej zabawy było uświadomienie młodym ludziom jak istotna jest nieustanna praca nad poszczególnymi sferami człowieka oraz równowaga pomiędzy nimi. W finale gry zaprezentowaliśmy film pt.: “Cyrk Motyli” i na jego podstawie razem z młodzieżą ustaliliśmy jakie cechy powinien posiadać autorytet, by motywować innych do ciągłego rozwoju. Cała gra zakończyła się remisem i pierwsze miejsce zdobyły dwie drużyny: klasa 1B i klasa 2B – to właśnie one będą reprezentowały Bibice na wielkiej grze miejskiej, która odbędzie się w październiku.

Zarówno młodzież, która brała udział w grze, jak i wolontariusze, którzy prowadzili konkurencje byli bardzo zadowoleni z rezultatów. Nauczyciele natomiast wielokrotnie zwracali uwagę na to, jak istotne jest wyczulić młodzież na pewne wartości i uczyć ich, by szukali dla siebie odpowiedniego wzoru do naśladowania. Były to dla każdego bardzo owocne cztery godziny, w ciągu których każdy wiele wyniósł!

Tekst i zdjęcia: Ania Zawalska

gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach 10155210_667345060013458_1964015033238423687_ngra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach   gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicachgra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach gra szkolna w Zespole Szkół w Bibicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

POSZUKIWANI wolontariusze!

ogloszenie-wolontariat dla kampanii społecznej "bądźmy poszukiwaczami autorytetu"

Proponujemy Wam udział w kampanii poprzez :

1.     Prowadzenie zajęć z uczniami klas V i VI w szkołach Podstawowych – wolontariusze zostaną przeszkoleni i otrzymają materiały filmowe i wszelką pomoc  w prowadzeniu takich zajęć,
2.     Przygotowanie plenerowej/miejskiej gry “Autorytet poszukiwany”, 
3.     Pomoc i samodzielną pracę logistyczną przy realizacji kampanii.

Za Wasze zaangażowanie i pracę wśród młodych i twórczych ludzi otrzymacie:
zaświadczenie o wolontariacie oraz zostaniecie odznaczeni medalem! :)

Z wszystkimi wolontariuszami podpisujemy umowy wolontariackie, zgodnie z ustawą o wolontariacie. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy na adres: info@autorytet.org

 


 

Oficjalnie ruszyła nasza akcja społeczna “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

"bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

“Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” – konferencja prasowa

wraz z otwarciem wystawy “Papieski Helikopter ” w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dyrektor muzeum – Pan Krzysztof Radwan dołączył do grona poszukiwaczy autorytetu. Na konferencji prasowej rozdaliśmy obecnym dziennikarzom teczki z materiałami kampanijnymi, które okazały się na tyle wyczerpujące, że nie było pytań ze strony mediów. Przedstawiliśmy założenia naszej akcji i wyniki najnowszych badań; kogo młodzież uważa za autorytet, przygotowane przez dr Szymona Grzelaka z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.
Okazuje się, że jeden z samolotów eksponowanych w holu muzeum nosi barwy naszej kampanii dlatego też na jego tle przedstawiałem ideę wzmacniania autorytetu.
TG

 

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

Koordynator kampanii – Tomasz Gubała z Dyrektorem Muzeum Lotnictwa – Panem Krzysztofem Radwanem

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

Śmigłowiec papieski udostępniony do zwiedzania

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

Tego dnia biuro Kampanii przeniosło się do Muzeum Lotnictwa w Krakowie

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

Medal kampanii wnikliwie analizowany jest przez Dyrektora Muzeum Lotnictwa

"Bądźmy poszukiwaczami autorytetu" - konferencja prasowa

We wnętrzu papieskiego śmiglowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

24 kwietnia 2014 roku o godz. 17,00 zapraszamy do Muzeum Lotnictwa w Krakowie

– przy okazji uroczystego zaprezentowania odnowionego papieskiego śmigłowca Mi‑8 , będzie miała miejsce konferencja prasowa Kampanii Społecznej “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, nawiązującej do autorytetu Jana Pawła II, w roku Jego kanonizacji. Podczas konferencji przedstawimy założenia i cele kampanii.

Zapraszamy serdecznie

autorytet.org - plakat

 


Rozpoczynamy Kampanię Społeczną “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

W erze braku autorytetów i godnych do naśladowania postaw, zachęcamy wszystkich do przyłączenia się i udziału w Kampanii Społecznej “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.