Jak zostać poszukiwaczem

To proste:

  1. Każda szkoła otrzymuje e-maila wprowadzającego w kampanię, nadawcą jest „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” – info@autorytet.org.
  2. W e-mailu wprowadzającym podajemy unikalny kod, niezbędny do zgłoszenia szkoły do kampanii oraz dostęp do Panelu koordynatora.
  3. Dyrektor szkoły powołuje koordynatorów szkolnych, którzy przeprowadzają szkolną ankietę ewaluacyjną. Instrukcja dla koordynatorów na www.info.autorytet.org.
  4. Szkoła otrzymuje przesyłkę pocztową zawierającą pakiet materiałów edukacyjnych dla szkoły. Pakiet zawiera filmy, prezentacje i scenariusze zajęć dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
  5. Szkolni koordynatorzy przeprowadzają zajęcia osobiście, posługując się gotowymi scenariuszami lub korzystając z zewnętrznych certyfikowanych realizatorów wskazanych przez organizatorów kampanii.
  6. Uczniowie po zajęciach zachęceni są do udziału w konkursie „Przedstaw swojego Mistrza”.
  7. Oczekujemy na ciekawe inicjatywy, wydarzenia zaproponowane przez: uczniów, rodziców lub nauczycieli, mające na celu wzmacnianie Autorytetu np. patrona szkoły.
  8. Szkoła otrzymuje raport i zaświadczenie o udziale w kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”