Aktualności

Wykład o personaliźmieSzkolenie Rady Pedagogicznej i instruktażInstruktaż do spotkania z Rodzicami w ramach realizacji kampanijnych celów.Podziękowania dla Koordynatorów szkolnych Kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem szkoły…Relacja z konferencji podsumowującej Kampanię „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”


Najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne dla POSZUKIWACZY AUTORYTETU!Przedłużenie terminu wysyłania prac konkursowych do dnia 24.03.2019 r.

W związku z niesłabnącym zainteresowaniem konkursem „Przedstaw swojego Mistrza” termin wysyłania prac konkursowych został przedłużony do dnia 24 marca 2019 r. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu w zakładce KONKURS.Konferencja podsumowująca kampanię
„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”
– 17.12.2018 r. o godz. 10:00 w Muzeum AK w Krakowie

AUTORYTET - konferencja

 

Wydarzenie będzie podsumowaniem ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej pt.: „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister

Sprawiedliwości.

Kampania jest skierowana do uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do rodziców i nauczy-cieli. Głównym celem kampanii jest edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu oraz odbudowa i wzmocnienie autorytetu rodzica i nauczyciela. Prelegenci podzielą się wiedzą, wynikami badań, doświadczeniami i najlepszymi praktykami w zakresie profilaktyki, wychowania.

konferencja podsumowująca kampanię "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"

konferencja podsumowująca kampanię "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników oświaty i edukacji, pracowników samorządowych oraz wszystkich zajmujących się pracą z młodzieżą, rodziną.

konferencja podsumowująca kampanię "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU" konferencja podsumowująca kampanię "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU" konferencja podsumowująca kampanię "Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU"Wywiad z aktorami filmu „Autorytet, który łączy”

Sami zobaczcie jakie uczucia i emocje towarzyszyły młodym aktorom filmu „Autorytet, który łączy”, nakręconego na potrzeby Kampanii „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”…Zmiana terminu zakończenia kampanii na 25.01.2019 r.

Kampania „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” została przedłużona. W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiet z posttestem do dnia 25 stycznia 2019 r. Po tym terminie przystępujemy do ewaluacji programu.

 Powiatowa olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach – 5.12.2018 r. w Gorlicach

Powiatowa olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach w GorlicachSZPIEG – Bezpiecznie dostarczymy paczkę do każdej szkołyBezpieczeństwo w działaniu. Konferencja w I LO w Raciborzu – 01.12.2018 r.

"Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU" - Tomasz Gubała na konferencji w Raciborzu

fot. Oliwia Morawiec

Aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu gościła 27 listopada 2018 roku pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu powiatu raciborskiego. Okazją do spotkania i wymiany doświadczeń była konferencja profilaktyczna. Raciborskie spotkanie było jednym z czterech, które odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU, współfinansowanegoprzez Ministerstwo


Sprawiedliwości.

(…)

Tomasz Gubała, profilaktyk, trener, wykładowca, główny założyciel Fundacji Wspomagającej Wychowanie ARCHEZJA, poświęcił swe wystąpienie metodom profilaktycznym opartym na personalistycznej wizji człowieka oraz roli autorytetu w procesie wychowania. Przedstawił także założenia programu profilaktyki zintegrowanej CUDER.

(…)Making of filmu „Autorytet, który łączy”Ogólnopolska Konferencja “Społeczne uwarunkowania uzależnień” – 25.10.2018 r.

Dnia 25 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE pt. „Społeczne uwarunkowania uzależnień” zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematykę Konferencji dotyczącą współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, problematyki uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków, e-papierosów i dopalaczy oraz profilaktyki i programów prewencyjnych przedstawili m.in. prof. dr hab. Ewa Florek, prof. UTH dr hab. Mariusz Jędrzejko, dr hab. Piotr Rzymski.

Konferencja w PoznaniuTrailer filmu „Autorytet, który łączy” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno-Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”Relacja z konferencji:

„Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami.
Aspekty prawne i psychologiczne.”

DTS relacja


 

Fundacja ARCHEZJA, została zaproszona przez Panią Dyrektor Martę Mordarską do zaprezentowania Kampanii „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”, na konferencji w Nowym Sączu.

Konferencja poruszać będzie niezwykle ważny temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny. Prelegenci przedstawią aktualny stan prawny, poruszą aspekty psychologiczne i emocjonalne zagrożeń, wskażą możliwości prewencji. Priorytetem nas wszystkich powinno być chronienie dzieci przed substancjami stanowiącymi realne zagrożenie dla ich zdrowia i życia, zwiększanie świadomości, posiadanie aktualnej wiedzy, także na temat dobrych alternatyw, które możemy wskazywać nieletnim.  Konferencja adresowana jest przede wszystkim do osób mających kontakt z grupą potencjalnie zagrożoną – dziećmi, młodzieżą – dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, władz samorządowych, pracowników socjalnych gmin i urzędów, służb mundurowych oraz zarządzania kryzysowego. 

 

PROGRAM KONFERENCJI

„Dopalacze – jak chronić nasze dzieci przed zagrożeniami.
Aspekty prawne i psychologiczne.”

8 października 2018 r., Aula Biblioteki PWSZ ul. Aleje Wolności 40, Nowy Sącz

10.00 – Otwarcie Konferencji i powitanie Gości
– dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof.  nadzw., Rektor PWSZ w Nowym Sączu
– Marta Mordarska-Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON
– Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
10.15 – „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” – Pani Minister Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
10.40 – przerwa kawowa
10.55 – „Narkotyki klasyczne i nowe substancje psychoaktywne – fakty i mity” – asp.szt. Robert Bretner, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
11.15 – „Działania profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w zakresie przeciwdziałania narkomanii” – asp.szt. Barbara Leśniak, specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
11.35 – „Psychologiczne aspekty uzależnień od dopalaczy” – dr Stefan Florek, starszy wykładowca Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu
11.55 – „Dobre alternatywy – pokazujemy wartości. ‘Bądźmy poszukiwaczami autorytetów’” – Tomasz Gubała- Archezja-Fundacja Wspomagająca Wychowanie
12.15 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji
– dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ w Nowym Sączu
– Marta Mordarska-Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON

Konferencja w Nowym Sączu - 8.10.2018 r.