Kontakt

Kampania „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”

 

Tomasz Gubała – koordynator projektu:

Telefon kontaktowy: 881-425-558

 

biuro projektu:

Telefon kontaktowy: 533-425-558
Adres mailowy: info(at)autorytet.org


siedziba:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki