Jak zostać poszukiwaczem

Zostań Poszukiwaczem!

Człowiek zagubiony w nadmiarze często sprzecznych informacji, z trudnością odróżniający prawdę od fałszu, manipulowany przez media, czuje się zagrożony. Jego potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba miłości może być zaspokojona przez znalezienie stabilnego oparcia. Funkcję takiego oparcia doskonale spełnia odpowiedni autorytet.
Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewny punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci. Do tego potrzebne są im prawdziwe autorytety.

Wierzymy, że realizując akcję „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” wypełniamy misję JP II, który powiedział : „nie budujcie mi pomników” i „wymagajcie od siebie, nawet jak inni nie wymagają”

Poszukiwaczami są Gminy, które zaangażują się w idee kampanii i chcą przeprowadzić ją na swoim terenie.

 

Jak zostać Poszukiwaczem?

To proste, wystarczy:

  1. skontaktować się z organizatorami akcji drogą mailową:  info@autorytet.org  w temacie wpisując: Poszukiwacze z Gminy,
  2. potwierdzić swoją chęć udziału w kampanii
  3. przesłać  formularz zgłoszeniowy