AKTUALNOŚCI

Dni Kurierów Tatrzańskich: Zakopane 2.10.2015 – 4.10.2015

Zgłoście się do udziału! Będziecie mogli wcielić się ludzi odważnych, narażających swe życie w Służbie Ojczyźnie. Niezłomnych żołnierzy Polski Podziemnej. Sportowców, przewodników, ratowników górskich oraz ludzi, którzy podjęli się trudnych i niebezpiecznych zadań kurierów i łączników – i w ten sposób oddać im należny hołd…

Czytaj więcej

O KAMPANII

Poprzez działanie w obrębie akcji “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” chcemy:

– UCZCIĆ autorytet, jakim jest Jan Paweł II,w roku jego kanonizacji.

– NAUCZYĆ dzieci i młodzież, jak znaleźć prawdziwy autorytet, nie myląc go z idolem.

– WSPOMAGAĆ rodziców, wychowawców i pedagogów…

Czytaj więcej

ORGANIZATORZY

Kim jesteśmy?

Organizatorami kampanii społecznej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” są:

– Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
– Instytut Wspomagania Wychowania „ARCHEZJA”
– Studio Projektu i Realizacji „SPECTRA”

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez swoją działalność aktywizuje lokalną społeczność. Jego najważniejsze cele to: promocja działań edukacyjnych…

Czytaj więcej

JAK ZOSTAĆ POSZUKIWACZEM?

Zostań Poszukiwaczem!

Człowiek zagubiony w nadmiarze często sprzecznych informacji, z trudnością odróżniający prawdę od fałszu, manipulowany przez media, czuje się zagrożony. Jego potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba miłości może być zaspokojona przez znalezienie stabilnego oparcia. Funkcję takiego oparcia doskonale spełnia odpowiedni autorytet.

Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewny punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania…

Czytaj więcej

O AUTORYTETACH

Wzory niepokory

W potocznym rozumieniu człowiek niepokorny jest zwykle młody, zbuntowany, nieposłuszny, niesforny, wychodzący poza schemat, wychylający się poza normy i zasady. Czasem też krnąbrny, przekorny, mający wysokie mniemanie o sobie i trudny w relacjach z innymi ludźmi. Niepokornego jedni chwalą, doceniając nieszablonowe myślenie i postępowanie, w myśl zasady, że bunt i niedostosowanie determinuje rozwój. Inni zaś ganią, wedle przysłowia „pokorne ciele dwie matki ssie”.„Pochwała niepokory” jest jedną z tych lektur, które opisując losy ludzi, wskazuje czytelnikowi pewne egzystencjalne…

Czytaj więcej

ZAANGAŻUJ SIĘ I TY!

Wspólne poszukiwanie autorytetów proponujemy WSZYSTKIM!

– OSOBOM, które widzą potrzebę wzmacniania autorytetów,

– SZKOŁOM, które chcą budować program wychowawczy w oparciu o zasadę „nauczyciel z autorytetem jest mistrzem dla ucznia”,

– GMINOM, które budują pojęcie autorytetu w społecznościach lokalnych.

Jesteś osobą prywatną, rodzicem?…

Czytaj więcej