O kampanii

Poprzez działanie w obrębie akcji “Bądźmy poszukiwaczami autorytetu” chcemy wspomagać rodziców, wychowawców i pedagogów w budowaniu swojego autorytetu i kształtowaniu takich postaw młodzieży, które prowadzą do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

Człowiek zagubiony w nadmiarze często sprzecznych informacji, z trudnością odróżniający prawdę od fałszu, manipulowany przez media, czuje się zagrożony. Jego potrzeba bezpieczeństwa i potrzeba miłości może być zaspokojona przez znalezienie stabilnego oparcia. Funkcję takiego oparcia doskonale spełnia odpowiedni autorytet.
Młodzi okazują zaufanie tym, którzy mogą stanowić pewny punkt odniesienia – podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania. Są pełni entuzjazmu lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola. Natomiast rodzice poszukują oparcia, by móc rozwiązać tysiące stojących przed nimi problemów, obalających ich autorytet w oczach dzieci. Do tego potrzebne są im prawdziwe autorytety.

Kampania „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, to również program profilaktyczny

 


Po co to robimy?

Organizatorzy przedsięwzięcia stawiają sobie za główny cel nauczyć młodzież, jak szukać prawdziwych autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami. Wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości. A także uczcić postać Jana Pawła II w roku kanonizacji, jako przykład autorytetu godnego naśladowania.
W relacji z autorytetem, każdy człowiek realizuje swoje fundamentalne potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i miłości.

Potrzebujemy autorytetu w rodzinie, bo wychowanie przez autorytet uskrzydla dziecko do wyznaczania sobie ambitnych celów. Potrzebujemy autorytetu w pracy, bo wzorowanie się na kimś jest najlepszą formą nauki i motywacji. Potrzebujemy autorytetów w społeczeństwie, bo człowiek zagubiony w nadmiarze informacji, z trudnością odróżnia prawdę od fałszu, przez co czuje się zagrożony.